پاورپوینت ساختمان آجری

مطالب دیگر:
🔥پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی🔥پرسشنامه تعهد عاطفی🔥نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شوشتر (واقع در استان خوزستان)🔥پرسشنامه گرایش به بوروکراسی🔥پرسشنامه بیگانگی سازمانی🔥پرسشنامه عملکرد شرکتهای بیمه ای🔥پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت🔥برنامه استراتژیک سازمان: تشکیل جدول SWOT🔥تجارت الکترونیکی🔥چالشها و مشکلات پیاده سازی دوركاري در ایران🔥نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آبدانان (واقع در استان ایلام)🔥نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان دره شهر (واقع در استان ایلام)🔥نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان دهلران (واقع در استان ایلام)🔥نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ایلام (واقع در استان ایلام)🔥نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ایوان (واقع در استان ایلام)🔥نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مهران (واقع در استان ایلام)🔥نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شیروان و چرداول (واقع در استان ایلام)🔥نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان دماوند (واقع در استان تهران)🔥نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اسلامشهر (واقع در استان تهران)🔥نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فیروزکوه (واقع در استان تهران)
. دانلود پاورپوینت با موضوع ساختمان اجری در قالب ppt ودر103اسلاید، قابل ویرایش فهرست: 1- نقشه برداری 2- تهیه نقشه 3- آماده سازي محوطه 4- گچ ریزی 5- پی کنی 6- سنگ چینی 7- بتن ریزی پی 8- آرماتور بندی 9- قالب بندی 10 بتن ریزی 11- کرسه چینی 12- دیوار چین|1892723|آر اِکس-rxp|پاورپوینت ساختمان آجری
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت ساختمان آجری را مشاهده می نمایید.

.

دانلود پاورپوینت با موضوع ساختمان اجری

در قالب ppt ودر103اسلاید، قابل ویرایش

فهرست:

1- نقشه برداری

2- تهیه نقشه

3- آماده سازي محوطه

4- گچ ریزی

5- پی کنی

6- سنگ چینی

7- بتن ریزی پی

8- آرماتور بندی

9- قالب بندی

10 بتن ریزی

11- کرسه چینی

12- دیوار چینی

13- سقف

14- بتن ریزی سقف

15- سفید کاری

16- نما کاری ساختمان