پاورپوینت ساختمانهای سنگی

. دانلود پاورپوینت با موضوع ساختمانهای سنگی در قالب ppt ودر30اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: ساختمان های سنگی مسکونی بناهای سنگی در ایران نسبت به انواع بناهای دیگر بسیار کم وناچیزاست،و بیشتردر نقاط کوهستانی ایران و در مناطقی که سنگ فراوان است س|1892729|آر اِکس-rxp|پاورپوینت ساختمانهای سنگی
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت ساختمانهای سنگی را مشاهده می نمایید.

.

دانلود پاورپوینت با موضوع ساختمانهای سنگی

در قالب ppt ودر30اسلاید، قابل ویرایش

برشی ازمتن تحقیق:

ساختمان های سنگی مسکونی

بناهای سنگی در ایران نسبت به انواع بناهای دیگر بسیار کم وناچیزاست،و بیشتردر نقاط کوهستانی ایران

و در مناطقی که سنگ فراوان است ساخته شده است.

بناهای سنگی به چند علت مورد استفاده ی فراوان نمی باشد

1- به علت سنگینی دیوارها، نسبت به وزن مخصوص سنگ.

2- عملکرد و اندود کردن سطوح داخلی که در مواردی باید دیوار داخلی از آجر نیز بنایی شود که این خود

سبب اتلاف وقت و تهیه مصالح جدا گانه نیز می باشد.

3- عدم عملکرد و واکنشدر مقابل زلزله وعدم مقاومت نیروهای کششی در بناهای سنگی از این جهت که در

نقاط زلزله خیز ساختن بناهای سنگی جایز نیست واگر ساخته شود باید با اصول کامل فنی ومهار سازی

دیوار های متقابل به یکدیگر به وسیله میل گرد های فولادی با رعایت شرایط فنی واصولی انجام گردد.

4- عایق نبودن در مقابل حرارت و سرما، که موجب میشود تا دیوارهای سنگی ضخیم انتخاب شده واین امر

سبب مشکل شدن اجرای کار می گردد. اما وجود سنگ در قسمت هایی از ساختمان مانند پیسازی ها، کرسی

، چینی ها، از راه سازی ها،دیوار سازی ها در اشکال بسیار مطلوب و متفاوت ، مورد استفاده ی فراوان

بوده است.

انتخاب سنگ